Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Josef Gočár: Výstava životního díla
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1947   Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára