Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947

date of exhibition: 1947/10/01 - 1947/11/02
institution: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
type of exhibition: kolektivní