Čeněk Choděra

* 13. 1. 1881, Lázně Toušeň (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
2. 5. 1955, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Čeněk Choděra, akademický malíř
* 13. 1. 1881 v Toušeni, + 2. 5. 1955 v Praze, pohřben v Lázních Toušeni; svůj talent rozvíjel nejprve jako dekorativní malíř v Praze, v Drážďanech a v Dijonu u Achilla-Théodora Cesbrona. Po studiích na pražské Umělecko-průmyslové škole u Arnošta Hofbauera pokračoval v Paříži na Académie des Beaux-arts u H. A. Fauchona, J. J. Lefebra a L. Duvala-Gozlana, v akademii Julien a soukromě u M. Utrilla. Na doporučení J. Dědiny a É. A. Bourdella se stal řádným členem Société des artistes décorateur. Obohacen kontakty s H. de Toulousem-Lautrecem i A. Rodinem se postupně zaměřil na malbu v plenéru (Notre Dame, Place de la Concorde, Střechy Paříže, Rue de la Paix) a s oceněními z pařížských salonů podnikl 1910 uměleckou cestu do Londýna(Na Temži, Londýnská mlha, Z londýnského parku). Do vlasti se natrvalo vrátil v roce 1911 a brzy začal souborně vystavovat (poprvé v Brandýse n/L 1912) a působit jako přední člen Jednoty umělců výtvarných (od 1912). Za první světové války sloužil u dělostřelectva na italské frontě. Poté byl činný jako svobodný umělec. Rozhodující soubornou výstavu uspořádal 1927 v Topičově salonu v Praze, četné další též v Kodani, Vídni, Oslo i Stockholmu, kde vedle olejů zvláště vysoce ceněny jeho akvarely. Často cestoval do ciziny (Odliv moře v Normandii, San Giorgio Maggiore v Benátkách), ale i po vlasti, zejména do Polabí (Břehy Labe, Pískaři na Labi, Soutok Labe s Jizerou, Pouť v Toušeni), na Ostravsko, do Beskyd a horských oblastí Slovenska. Jeho díla zakoupily do svých sbírek mj. Národní galerie, Galerie hl. m. Prahy, Kancelář presidenta republiky a Poslanecká sněmovna. V rodném kraji vystavoval také 1927 v Nových Benátkách, 1931 v Čelákovicích, 1935 v Kostelci n/L; posmrtné souborné výstavy 1967 v Čelákovicích, 1971 v Brandýse n/L, 1976 v Toušeni, 1983 v Praze (Středoč. G).
Literatrua
[F. Vlasák: Č. Choděra, Naše Polabí IX, 1931, s. 24-26; Z vypravování malíře Č. Choděry, Naše Polabí IX, 1931, s. 31-32; P. Toman: Nový slovník čs. výtvarných umělců I, 1947, s. 400-401; J. Králík: Čeněk Choděra, katalog k výstavě v Toušeni, podzim 1976; J. Králík: Malíř svého domova, Svoboda 13. 1. 1976, s. 5; J. Králík: Vyznání rodné zemi, Svoboda 16. 10. 1976, s. 10; J. Králík: Toušeň, průvodce místem, lázněmi a okolím, MNV 1978, s. 21, 24; 1986, s. 21, 26; Zd. Manoušková: Č. Choděra, katalog výstavy Středoč. galerie v Praze 1983; O. Ivanek: Č. Choděra, katalog výstavy v Čelákovicích 1986; Zd. Micka: Sbírka výtvarného umění v OM Praha-východ - nové přírůstky z let 1981-1987, Studie a zprávy OM Praha-východ 9, 1987 (vyd. 1989), s. 67-68; J. Špaček: Čelákovicko ve výtvarném umění, katalog výstavy, vyd. Měst. muzeum Čelákovice 1996; Vl. Loyda: Hlas domova, Brandýs n/L - St. Boleslav - Čelákovice 1996, s. 34-35]
laznetousen.cz, 26.8.2018

notes:
* NK v Toušeni
Vyučen dekorativním malířem v Praze, Drážďanech a Dijonu. Za 1. světové války bojoval na italské frontě. - Ve své tvorbě používal motivů z české přírody, zvláště rodného Polabí.