Ludvík Feller: Materiál, tvar, znak

institution, city, address
Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha, Masarykovo nábř. 250
Nadace Český fond umění, Praha, _
Společnost pro výstavní činnost Mánes, Praha, _