Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

type: autorská
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2012/04/05 - 2012/06/17

note:
--

Retrospektivní výstava představuje jednu ze zakladatelských osobností českého moderního umění, malíře, literáta a výtvarného kritika Miloše Jiránka (1875–1911). V roce 1896 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes, který se stal v Čechách klíčovou institucí při prosazování modernismu, a začal spolupracovat se spolkovým časopisem Volné směry. Kolem roku 1900 maloval náměty, čerpané ze života moderního města (kavárna Metropol, pražská periferie, fotbal). Rozvíjel v nich svůj tvůrčí přístup, postavený na optickém vnímání reality, a proto byl také srovnáván s impresionisty, aniž by v malbě užíval ryzí impresionistickou techniku. Linie aktuálních moderních motivů vygradovala v roce 1903 obrazem Sprchy v pražském Sokole, který umělec považoval za jedno ze svých nejpodstatnějších děl. Paralelně s tím se u Jiránka objevily folkloristické náměty, které souvisely s jeho okouzlením Slováckem. Poprvé je navštívil jako člen delegace doprovázející Augusta Rodina, později zde několikrát pobýval a podobně jako Joža Uprka maloval místní krajinu a obyvatele. Od roku 1903 zajížděl po tři roky na Slovensko, kde se pokusil o realizaci zbojnického cyklu, oslavujícího svobodu člověka a jeho sepětí s přírodou a kosmem; tento záměr však zůstal torzem. Pro Jiránkovu tvorbu po roce 1905 bylo důležité seznámení s Antonínou Zedníkovou, která se stala umělcovou manželkou. V sérii jejích portrétů ovlivněných Whistlerem se objevují obecnější symbolické obsahy, řešící pro secesi přitažlivou problematiku harmonického vztahu ženy a přírody na základě vyrovnání symbolických, smyslových a dekorativních složek malby. Jiránkův život se uzavřel předčasně v pouhých 36 letech. Na sklonku podzimu 1910 se nervově zhroutil a o rok později zemřel na tuberkulózní zánět mozkových blan. Výstava, jejímž kurátorem je Tomáš Winter z Ústavu dějin umění AV ČR, je doprovázena monografií, v níž autor nově interpretuje Jiránkovo výtvarné a kritické dílo.

zdroj: http://www.gavu.cz/milos-jiranek-zapas-o-moderni-malbu/

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

 

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

person   born
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

institution, city, address
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Očkova 5
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

person   born
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu / The Struggle over Modern Painting
  2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2012   Konečně Miloš Jiránek
program
  published   title (subtitle)
  2012   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2012)