Doba Karla IV.

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1978   Odkaz doby Karla IV. dějinám národů Československa