Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

type: symposium/seminář
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2014/06/27 - 2014/06/28

note:
Symposium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků na území Čech, Moravy a Slezska do konce druhé světové války

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

person   born
Černý Zbyněk   20. 3. 1974    
Domanický Petr   8. 4. 1973    
Gruss Franz   3. 6. 1891    
Habánová Anna   24. 4. 1977    
Hinträger Moritz   24. 11. 1831    
Houfek Václav   6. 10. 1963    
Ifkovits Kurt   1964    
Mayerl Johann   28. 8. 1884    
Mohr Jan   26. 12. 1950    
Prokop Vladimír   15. 2. 1960    
Rokytová Bronislava   16. 5. 1979    
Rösler Emil   31. 12. 1874    
Rund Michael   1970    
Tesan Harald   1962    
Teschner Richard   22. 3. 1879    
Uher Hugo   1. 4. 1882    
Vachudová Božena   24. 3. 1953    

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

institution, city, address
Festival Mitte Europa - Uprostřed Evropy, _, _
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Masarykova 1000/03
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha, c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

program
  published   title (subtitle)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)