BIB: Bienále ilustrácií Bratislava / Biennale of Illustrations Bratislava 1989

institution, city, address
Sekretariát Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) - Správa kultúrnych zariadení MK SSR, Bratislava (Bratislava), Nám. P. Dobšinského 1