Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925

person, born
Koníček Oldřich, 12. 10. 1886