Oldřich Koníček: Soubor prací z let 1924-1925

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _