Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy

institution, city, address
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Národní galerie v Praze, Praha, _
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec), _