Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal

date of exhibition: 2017/05/11 - 2017/11/05
institution: Retromuseum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstavní sál