Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye

date of exhibition: 2015/06/16 - 2015/09/20
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní