Studio mladých umělců Budapešť

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam výstav a katalogů)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1985   Studio mladých umělců Budapešť
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1985   Hudba mezi obrazy (Mladí brněnští skladatelé)