Stará parta

Poster
published, title (subtitle)
1995   Odhalení monumentu Rytíře s drakem autora Jaroslava Róny