Jake & Dinos Chapman

place of birth: Londýn (London)
birth year: 1991

notes:
www.jakeanddinoschapman.com

Jake & Dinos Chapman

person   born from - to, notes
Chapman Dinos   1962     ???? - ????
Chapman Jake   1966     ???? - ????

Jake & Dinos Chapman

informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2010   Umění šachu / The Art of Chess
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Close Echoes (Public Body & Artificial Space)
  2009   Skáklist / 32 Pieces: The Art of Chess
  2010   Decadence Now! Visions of Excess
  2010   Decadence Now! Za hranicí krajnosti
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection)
  2017   Dělat okna tam, kde dříve byly zdi / Making Windows Where There Were Once Walls
  2021   Figurativ Imperatív / Figurativ Imperativ (Súčasná európska maľba zo zbierok Roberta Runtáka / Contemporary European Painting from Collection of Robert Runták)
kniha
  published   title (subtitle)
  2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2010   Mat výtvarným tahem
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   Close Echoes
  2010   The Perverse Library
  2010   Umění šachu / The Art of Chess
  2017   Narušená imaginace / Disruptive Imagination: Making Windows Where There Were Once Walls
projekt
  published   title (subtitle)
  2009   Decadence Now! Vision of Excess