Výstavní síň Fotochema

date of exhibition, exhibition title
????/12/10 -   Peter Župník: Vo mne,
1959/09/04 - 1959/09/30   Václav Jírů: Fotografie,
1960   Olga Michálková: Fotografie,
1960/11/22 - 1960/12/18   Karel Šmirous: 50 let barevné fotografie,
1962/03/22   Karel Drbohlav: Divadelní fotografie,
1966   Miroslav Bílek: Fotografie,
1967/12   Fotografie Miloslava Stibora,
1968/10/02 - 1968/10/20   Jiří Všetečka: Fotografie,
1971/04   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970,
1975/03/12 - 1975/03/29   Jaroslav Kučera: Setkání s člověkem,
1975/04/02 - 1975/04/27   IV. členská výstava fotografií,
1979/08/30 -   Jaromír Kalmus: Tatranské pastorale,
1980/06/04 - 1980/06/22   Jaroslav Novotný: Cirkus,
1981/01/07 - 1981/02/08   Nepál kamerou Zdeňka Thomy,
1981/06/17 - 1981/07/05   Jiří Hanke: Fotografie 1975-1980,
1982/09/08 - 1982/09/26   Výstava fotografií Rollei klubu Praha,
1982/09/29 - 1982/10/17   Jan Šplíchal: Krajina ve fotomontáži,
1983   Jaroslav Kučera: Fotografie,
1983 - 1983/01/30   Fotografický plakát,
1983/02/02 - 1983/02/20   Zdeněk Thoma: Kouzlo japonských zahrad,
1983/11/23 - 1983/12/11   Štěpán Grygar: Fotografie,
1984/04 - 1984/05   Jaroslav Beneš: Fotografie,
1984/06/27 - 1984/07/15   Jan Brodský,
1984/08/29 - 1984/09/16   Jan Šplíchal: Výstava fotomontáží,
1984/10/31 - 1984/11/18   Vladimír Birgus: Cosi nevysloveného,
1985   Petr Zhoř: Fotografie,
1985/01/09 - 1985/01/27   Miroslav Hucek: Fotografie,
1985/01/31 - 1985/02/17   Pavel Jasanský: Fotografie,
1985/03/13 - 1985/03/31   Emila Medková: Výběr z fotografického díla,
1985/06/05 - 1985/06/23   Jaroslav Krejčí: Fotografie,
1986   Pavel Mára: Fotografie, serigrafie, reliefy,
1986   Zdeněk Lhoták: Fotografie,
1986   Iren Stehli,
1986/01/08 - 1986/01/26   Daniela Sýkorová,
1986/05/14 - 1986/06/01   Miroslav Machotka,
1986/07/16 - 1986/08/03   Petr Kuklík: Práce z let 1979 - 1986,
1986/08/06   František Dostál: Příběhy,
1986/11   Vladimír Kozlík: Fotografie,
1986/11   Ľubo Stacho: Fotografie,
1986/11/19 - 1986/12/07   V čase,
1987   Jaroslav Bárta: Slavnostní zahájení,
1987/01/28 - 1987/02/15   Jiří Hanke: Otisky generace,
1987/02/18 - 1987/03/08   Pavel Jasanský: Těla,
1987/04/22 - 1987/05/10   Miloslav Stibor: Fotografie,
1987/06/04 - 1987/06/21   Alain Fleischer: Fotografie,
1987/08/26 - 1987/09/13   Pavel Baňka: Fotografie,
1987/10   Naďa Rawová: K obrazu svému,
1988   Mario Giacomelli,
1988/02/17 - 1988/03/06   Pavel Hečko: Starší a nové fotografie,
1988/06/22 - 1988/07/10   11,
1988/07   Pokus o portrét,
1988/10/21 - 1988/11/11   Milan Borovička: Fotografie,
1989   Jaromír Knotek: Výběr prací z let 1978 - 1988,
1989/02/15 - 1989/03/05   Péter Korniss: Dojíždějící dělník,
1989/03/08 - 1989/03/26   Václav Chochola: Fotografie,
1989/08/02 - 1989/08/20   Jindřich Štreit,
1989/10/25 - 1989/11/12   George R. Janecek: Before and After: 1964 - 1984 / Jiří R. Janeček: Předtím a potom: 1964 - 1984,,
1990   Židovské hřbitovy,
1990/01/03 - 1990/01/21   Jan Hudeček: Autobiografie,
1990/02/14 - 1990/03/04   Werner Thiel: Fotografie,
1990/03/28 - 1990/04/15   Šimon Caban: ...s kůží na trh,
1990/06/21 - 1990/07/08   Karel Kameník,
1990/09/12 - 1990/09/30   Tono Stano,
1990/10/03 - 1990/10/21   Antonín Kratochvíl: Fotografie,
1990/11/14 - 1990/12/02   Vladimír Birgus: Fotografie,
1991/01/10 - 1991/02/17   Josef Šnobl: Nakt,
1991/02/20 - 1991/03/10   Štěpán Grygar: Fotografie,
1991/04/03 - 1991/04/21   Karel Kuklík: Krajina,