Odborná keramická škola ve Znojmě

year of establishment: 1872
year of termination: 1922
city: Znojmo (Znojmo)
address: _

word:

Otevřena v říjnu 1872 pod názvem Fortbildungsschule für Fachzeichnen und Modellieren (Pokračovací škola pro odborné kreslení a modelování). 1876 škola umístěna do budovy německého gymnázia ve Znojmě a název změněn na  Fachschule für Tonindustrie und verwandte Gewerbe (Odborná škola pro keramický průmysl a příbuzná řemesla). 1918 škola získala název  Státní odborná keramická škola. Ztráta vazeb na kulturní centrum ve Vídni. 1922 rozhodnuto, že škola se přemístí do Karlových Var.