Fotograf 07

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Mark Dorf: Transpozice / Transposition
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání - fotografie 80. let / Endless Waiting - Photography of the 80s)
2011   Mutující médium (Fotografie v českém umění 1990 - 2010)
2012   Fotograf festival (Mimo formát / Off Limits)
2015   Fotograf festival 2015 (Dokumentární strategie / Documentary Strategies)
2015   What Was Documentary Is Now Something Else (An Exhibition Project by Camera Austria)
2019   Miroslava Večeřová, Pavel Příkaský: Isotonic Songs
Press News
published, title (subtitle)
2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání? I tak nahlíží na fotografii 80. let právě začínající Festival Fotograf)
Periodical
published, title (subtitle)
2008   Fotograf (11 - Performance)
2008   Fotograf (12 - Rekonstrukce)
2008   Fotograf (11 - Performance)
2008   Fotograf (12 - Reconstruction)
2009   Fotograf (14 - Komerce)
2009   Fotograf (14 - Commerce)
2009   Fotograf (13 - Family)
2009   Fotograf (13 - Rodina)
2010   Fotograf (16 - Fotografie a malba)
2010   Fotograf (15 - Praha)
2010   Fotograf (15 - Prague)
2010   Fotograf (16 - Photography and Painting)
2011   Fotograf (17 - Amateur photography)
2011   Fotograf (18 - 80. léta)
2011   Fotograf (18 - 80's)
2011   Fotograf (17 - Amatérská fotografie)
2012   Fotograf (20 - Public art)
2012   Fotograf (19 - Film)
2012   Fotograf (20 - Public art)
2012   Fotograf (19 - Film)
2013   Fotograf (21 - On Photography)
2013   Fotograf (22 - Image & Text)
2013   Fotograf (22 - Obraz a text)
2013   Fotograf (21 - O fotografii)
2014   Fotograf (24 - Vidět a věřit)
2014   Fotograf (23 - Artificial worlds)
2014   Fotograf (24 - Seeing is believing)
2014   Fotograf (23 - Umělé světy)
2015   Fotograf (25 - Popular Music)
2015   Fotograf (26 - Documentary Strategies)
2015   Fotograf (26 - Dokumentární strategie)
2015   Fotograf (25 - Populární hudba)
2016   Fotograf (27 - Auta)
2016   Fotograf (27 - Cars)
2016   Fotograf (28 - Cultura / natura)
2016   Fotograf (28 - Cultura / natura)
2017   Fotograf (29 - Kontemplace)
2017   Fotograf (29 - Contemplation)
2017   Fotograf (30 - Eye in the sky)
2017   Fotograf (30 - Eye in the sky)
2018   Fotograf (31 - Tělo)
2018   Fotograf (31 - Body)
2018   Fotograf (32 - Ne-práce)
2018   Fotograf (32 - Non-work)
2019   Fotograf (34 - archeologie euforie)
Program
published, title (subtitle)
2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání - fotografie 80. let / Endless Waiting - Photography of the 80s)
2013   Fotograf festival 2013 (Mezi znaky (text, obraz a fotografie) / Between the Signs (text, image and photography))
2019   Fotograf Festival #9 (Archeologie euforie / Archeology of Euphoria: 1985-1995)
Flag
published, title (subtitle)
2019   Fotograf Festival #9 (Archeologie euforie / Archeology of Euphoria 1985-1995)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2011   Fotograf festival 2011 (Nekonečné čekání: Fotografie osmdesátých let)