Galerie výtvarného umění

date of exhibition, exhibition title
1985/05 - 1985/12   Cyril Bouda: Grafická tvorba,
1985/05 - 1985/12   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby,
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze,
1986/03/19 - 1986/06/29   Obrazy, sochy, grafika, užité umění,
1986/07/31 - 1986/10/26   Antonín Slavíček: Výběr z díla,
1986/11/12 - 1987/03/01   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie,
1987/06/10 - 1987/08/23   Carl Croll: 1800 - 1863 Obrazy a kresby,
1987/09/09 - 1987/10/18   Alois Bubák a česká krajinomalba,
1987/09/30   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století,
1987/10/28 - 1988/01/24   VŘSR a české výtvarné umění,
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění,
1988/11/09 - 1989/01/29   Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora,
1989/08 - 1989/09   Hornictví ve výtvarném umění,
1989/10 - 1989/12   Don Quijote v českém umění,
1990/003/15 - 1990/05/20   Ekologické motivy ve výtvarném umění,
1990/06/06 - 1990/08/19   Aleš Veselý: Stigmatické objekty,
1990/06/07 - 1990/08/19   Georges Kars,
1990/11/28 - 1991/01/20   Členská výstava Středočeského sdružení výtvarníků,
1991/02/06 - 1991/03/24   Viktor Vasarely ze sbírky Tibora Csepeiho (Budapešť),
1991/09/11 - 1991/10/13   Milan Grygar: 1991,
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar,
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar,
1992/04/14 - 1992/05/24   Karel Laštovka,
neuvedeno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti,