École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění)

city: Paříž (Paris)
address: _