Georges Rouault

* 27. 5. 1871, Paříž (Paris), Francie (France)
† 13. 2. 1958, Paříž (Paris), Francie (France)
painter, graphic artist

 

nationality: French
sex: Male

NK AUT: jn20010523005
VIAF: 16857

notes:
fauvista

Georges Rouault

Francouzský malíř a grafik, přítel Henriho Matisse, Odilona Redona, Alberta Marqueta , Léona Bloye. Měl blízko k českým křesťanským umělcům, za první světové války chtěl společně s Josefem Florianem založit nakladatelství, které by tisklo reprodukce Roualtových děl. Stýkal se s Bohuslavem Reynkem a s s tasovským okruhem Jakuba Demla.

Georges Rouault

 

Georges Rouault

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1891 - 1895   École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění), Paříž (Paris), Moreau Gustave, *1826

Georges Rouault

from - to   institution, city, notes
1929 - ????   Ďagilevův Ruský balet, navrhl scému a kostýmy k Prokofjevovu Ztracenému synu

Georges Rouault

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Galerie Miro, zastoupení umělci, *

Georges Rouault

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/01/17 - 1947/02/16   Georges Rouault: Obrazy a grafika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1954/08   Georges Rouault: Souborné dílo, Galleria d'Arte Moderna, Milán (Milano)
1964/11/09 -   Georges Rouault: Životní dílo, Museé du Louvre, Paříž (Paris)
1967/07/02 - 1967/09/03   Georges Rouault: Miserere et La guerre, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/09/22 - 1967/10/23   Georges Rouault: Miserere, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/02/07   Nakladatelství Arbor vitae uvádí tři nové svazky edice De arte, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/11/07   Impressionist and Modern Art, Christie's, Londýn (London)
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1925/05 - 1925/06   Francouzské umění 19. a 20. století, Obecní dům, Praha
1931/03/14 - 1931/04/19   Fauvismus, expresionismus, primitivismus, Galerie Evropa, Praha
1931/05 - 1931/07   L'École de Paris: Grafiky, kresby, akvarely a pastely, Obecní dům, Praha
1937/04/02 - 1937/04/25   Francouzského malířství od Maneta po dnešek, Mánes, Praha
1947/02/15 - 1947/03   Francouzská grafika, Galerie Hollar, Praha
1948/11/07 - 1948/12/01   Francouzské nástěnné koberce, Slovanský ostrov, Praha
1955/03 -   Výstava původních leptů, Galerie R. C. Michele, Paříž (Paris)
1956   Reprodukce francouzského malířství, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1956   Výstava francouzské knihy a reprodukce, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1956/01/20 - 1956/02   Francouzské umění od Delacroixe po současnost: Kresby, akvarely, grafika, Palác Kinských, Praha
1957/09/15 - 1987/10/18   Svetovni mojstri moderne umetnosti iz jugoslovanskih zbirk / World Masters of Modern Art from Yugoslav Collections, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1958/04/17 - 1958/10/19   50 Ans D'Art Moderne (50 let moderního umění), BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
1962/09/12 - 1962/12/09   Europäische Kunst 1912, Wallraf-Richartz-Museum, Kolín nad Rýnem (Köln)
1963/06/06 - 1963/07   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1966/05   Francouzský fauvismus a německý raný expresionismus, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
1966/05/20 - 1966/06   Neznamé obrazy Pařížské školy, Městská knihovna Praha, Praha
1967/07/04 - 1967/08/06   Moderní francouzská kresba, Palác Kinských, Praha
1971/06/11 - 1971/08/08   Od Corota k Bonnardovi: Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě, Šternberský palác, Praha
1974/09 - 1974/10   Francúzske umenie 20. storočia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1974/11/12 - 1975/01/26   Francouzské umění XX. století ze sbírek Muzea moderního umění města Paříže, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992   Graphische Sammlung 1: Originale auf Papier, Sprengel Museum, Hannover
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/09/06 - 2000/10/10   Světové výtvarné umění, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2002/04/04 - 2002/05/05   Světová grafika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2007/09/20 - 2007/12/30   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/05/28 -   Meisterwerke der Moderne, Albertina, Vídeň (Wien)
2010/12/07 - 2011/01/16   Na křižovatce větrů - Florian, Reynek, Rouault, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2011/07/28 - 2011/10/02   Od klasiky po současnost, Galerie Miro, Praha
2011/11/24 - 2012/02/12   Spojeni křížem: Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/09/20 - 2014/01/12   Matisse und die Fauves / Matisse and the Fauves, Albertina, Vídeň (Wien)
2016/06/24 - 2016/09/25   Facing the Future: Art in Europe 1945-68, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2016/10/22 - 2017/01/29   Kunst in Europa 1945–1968: Die Zukunft im Blick / Art in Europe 1945–1968: Facing the Future, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2017/03/07 - 2017/05/21   Facing the Future: Art in Europe 1945–1968 / Лицом к будущему: Искусство Европы 1945–1968, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/11/02 - 2007/11/06   Impressionist and Modern Art, Christie's, Londýn (London)
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Georges Rouault

aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Impressionist and Modern Art, Christie's New York, New York City (New York)
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 10), 313-464
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Fokus: Sammlung Im Obersteg, Kunstmuseum Basel, Basilej (Basel)
  2013   The Im Obersteg Collection at the Kunstmuseum Basel, Kunstmuseum Basel, Basilej (Basel)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Georges Rouault (au musée d`art moderne), Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1947   Georges Rouault: Obrazy a grafika, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1967   Rouault: Miserere et la Guerre 1917-1927, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Francouzské umění XIX. a XX. století, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1931   Fauvismus, expresionismus, primitivismus
  1931   ĽÉcole de Paris (Umělecká beseda 1931), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1937   Výstava francouzského malířství od Maneta po dnešek (Oslavy 50 let Mánesa I.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Francouzská grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Francouzské nástěnné koberce, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika), Národní galerie v Praze, Praha
  1956   Reprodukce francouzského malířství (XIX. A XX. století z dílny Daniela Jacometa), Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   50 Ans D'Art Moderne
  1962   Europäische Kunst 1912, Wallraf-Richartz-Museum, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola), Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Neznámé obrazy pařížské školy, Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Od Corota k Bonnardovi (Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Francúzske umenie 20. storočia zo zbierok Múzea moderného umenia mesta Paríža
  1979   French Painting from The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow (17th to 20th century), Авро́ра (Aurora), Leningrad (Sankt Peterburg)
  1980   Francouzská litografie 19.-20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Graphische Sammlung 1 (Originale auf Papier), Sprengel Museum, Hannover
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2003   The 20th Century Reflected in the Collection of the Moscow Museum of Modern Art, Moskevské muzeum moderního umění (Московский музей современного искусства), Moskva (Moscow)
  2007   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys (Sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni/ Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Galerie Miro, Galerie Miro, Praha
  2011   Spojeni křížem / Vom Kreuz berührt (Umělecké poklady Městských muzeí v Žitavě a sbírka Wolfganga Sterlinga / Schätze aus den Städtischen Museen Zittau und aus der Sammlung Wolfgang Sternling), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Art in Europe 1945-1968: Facing the Future, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Francouzské nástěnné koberce, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1961   Georges Rouault, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   Rouault - Souvenirs
  1965   Break-up: The Core of Modern Art, New York Graphic Society, Greenwich (Connectitut)
  1966   Fauvizmus, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1968   Les dessins français de Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Expresionismus, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století II.), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1972   Rouault, Albert Skira, S.A., Ženeva (Genève)
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2011   Kritika porozuměním, Malovaný kraj, Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   Georges Rouault, Život, 143-144
  1933   O umění a sobě, Život, 137-138
  1933   Z korespondence G. Rouaulta, Život, 138-143
  1947   Výstava malíře Rouaulta, Národní osvobození
  1954   Rouaultova výstava v Miláně, Výtvarná práce, 15
  1955   Zajímavá výstava leptů, Výtvarná práce
  1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce
  1958   Georges Rouault zemřel 13. února 1958, Výtvarné umění, 8, 4, 176-181
  1958   Zemřel Georges Rouault, Výtvarná práce
  1962   František Zvěřina: Georges Rouault (Recenze), Výtvarné umění, 230-231
  1963   Sbírky Guggenheimova muzea v New Yorku (Obohaceny o novou kolkci obrazů), Výtvarná práce, 11, 22-23
  1964   Odkaz Georgese Rouaulta, Výtvarná práce, 10
  1966   Kdo byl skutečně divoký?, Výtvarná práce
  1967   Moderní francouzská kresba, Výtvarná práce
  1967   Rouaultovo dílo opět v Praze, Večerní Praha
  1997   Grafická sbírka Hunterovy galerie, Grapheion, 10-14
  1997   The Hunterian Art Gallery´s Print Collection, Grapheion, 10-14
  1998   The Heartbeats of a Collector, Grapheion, 134-140
  1998   Zrychlený tep - srdce sběratele, Grapheion, 134-140
  2006   Miserere, Život, 50-51
  2012   Spojeni křížem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Rouault, Galerie Vincence Kramáře, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Georges Rouault: Miserere, Salvador Dali: Grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2000   Jiří Kolář 60. - 80.léta, Světové výtvarné umění
  2002   Světová grafika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2009   Meisterwerke der Moderne, Albertina, Vídeň (Wien)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Týnská literární kavárna (únor 2001), Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Georges Rouault

Georges Rouault

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   O umění a životě, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

Georges Rouault

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Rouault: Miserere et la Guerre 1917-1927, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1976   Seydl: Pokrm pro oči (Kreslení a malování 1920 až 1976)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Via dolorosa / Cesta utrpení, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2, Umělecká beseda, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1933   O umění a sobě, Život, 137-138
  1933   Z korespondence G. Rouaulta, Život, 138-143
  1936   Miserere, Život, 80-85
  1958   Aforismy o umění, Výtvarná práce
  1965   Obrazy, Výtvarná práce
  1967   Rozhovor s Rouaultem, Výtvarná práce
  2006   Miserere, Život, 50-51

Georges Rouault

kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Cyrilometodějský kalendář (1981), Česká katolická charita, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Hlavní přelíčení, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Úsměv pod provazovým žebříkem, Světová literatura, 191-207

Georges Rouault

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Jaro 62 (Výstava tvůrčí skupiny Mánes, hostí a Bloku tvůrčích skupin)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava Padesát let moderního umění v Bruselu, Výtvarné umění, 8, 6, 254-261
  1962   Dvě monografie o Bourdellovi, Výtvarná práce, 10
  1962   Novostavba muzea moderního umění v Le Havru, Výtvarná práce
  1963   Sto let barvy, Výtvarné umění, 193-202
  1965   Keramika moderních malířů a sochařů, Výtvarné umění, 74-81
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2002   Důstojný návrat Mikuláše Medka, Katolický týdeník, 13, 24
  2002   Jan Jemelka, Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
  2011   Bez milionářů, Art + Antiques, 17-19
  2012   Abyssus abyssum invocat, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12