Georges Rouault

* 27. 5. 1871, Paříž (Paris), Francie (France)
13. 2. 1958, Paříž (Paris), Francie (France)
graphic artist, painter

 

nationality: French
sex: male

word:
Francouzský malíř a grafik, přítel Henriho Matisse, Odilona Redona, Alberta Marqueta , Léona Bloye. Měl blízko k českým křesťanským umělcům, za první světové války chtěl společně s Josefem Florianem založit nakladatelství, které by tisklo reprodukce Roualtových děl. Stýkal se s Bohuslavem Reynkem a s s tasovským okruhem Jakuba Demla.

notes:
fauvista