Památník Terezín

Book
published, title (subtitle)
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala)
Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)