Melantrich, nakladatelství

Book
published, title (subtitle)
1930, Na křižovatce (Veselá kronika železnic a lidí kolem nich za rok 1930)
1944, Milenka modř
Score
published, title (subtitle)
1945, Květiny (Cyklus písní pro vyšší hlas a klavír na slova Františka Vrby)