Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre)

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Gustav Klimt
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2019   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej
2019   Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe