Mikuláš Ferdinand Indegrentz

* 1656,
goldsmith

 

sex: male

notes:
Zlatník olomouckého cechu, usazený v Kroměříži. Činný 1700-1732.