Ladislav Květ

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1980   Emanuel Famíra: Výběr z díla (K nedožitým 80. narozeninám),
1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky,
1991   Jiří Sozanský: Obrazy,
1991   Zpráva ze 3. oddělení,
1993   Lubomír Janečka,
1993   Lubomír Janečka,
1997   Jiří Sozanský: Art in extreme situations,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl I.),
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.),
1991   Proti zdi,
1994   Otevřený dialog / Open Dialogue / Offener Dialog / Le dialogue ouvert (III. mezinárodní výtvarné sympozium / III. International Art Symposium),