Jan Ujlaki

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1979   Bedřich Hrozný: Život a dílo (K 100. výročí narození),