Dalibor Plichta

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Fernand Léger, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1974   Antika ABC, Orbis, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Slovo, písmo, akce, hlas (K estetice kultury technického věku. Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny XX. století), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Picassova "Snídaně v trávě", Světová literatura, 7, 6, 1962/12, 222-227
1967   Stručná historie lettristického výtvarného umění, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 85-97
1967   První stanovisko mezinárodního hnutí, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 98-103
1967   Co je prostorové umění (Pokus o zobrazení srovnávající surrealismus z první poloviny tohoto století a umění prostorové), Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 104-105
1967   Třetí manifest prostorového umění: za nadnárodní poezii, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 106-108
1967   Jazykové mutace a původ automatického psaní a fonetické básně, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 109-115
1967   Zrození nového umění, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 116-123
1967   Báseň jako křik, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 124-128
1967   Stručná historie verbofonie a fiktivní básně (1919-1965), Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 134-141
1967   Nikoli poezie, nikoli hudba, nikoli fonetika, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 142-144
1967   Kinetická poezie, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 154-160
1967   Co je novost v umění, Slovo, písmo, akce, hlas, , , 1967, 185-206