Anna Stárková Kučerová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Katolická teologická fakulta, dějiny umění),