Franz Josef Umlauf

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Via Lucis 1989-2009 (Česká společnost ve fotografii / Czech Society in Photographs)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha