František Daneš

* 23. 7. 1919, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 19. 3. 2015
Editor, linguist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01022028

notes:
PhDr., CSc., docent

František Daneš

www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   František Daneš (jazykovědec) (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

František Daneš

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury (Cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV), Orbis, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

František Daneš

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Črty, povídky a humoresky z cest, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Utrpení pana Tenkráta, Československý spisovatel, Praha
  1962   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Díl III. a IV.), Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS, Pražská imaginace, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Vilém Mathesius v kontextu dnešní lingvistiky, Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS, 11-14
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954/03   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 1-2.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha
  1954/06   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 3-6.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha
  1954/12   Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd), 37.ročník, 9-10.číslo, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha

František Daneš

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 403-404