Dušan Uhlíř

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Slovník Klubu autorů literatury faktu, Klub autorů literatury faktu, _
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Slovníček současných brněnských spisovatelů, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
  O nových tvářích české literatury v nakladatelství Mladá fronta