Ota Pavel

* 2. 7. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
31. 3. 1973, Praha, Česká republika (Czech Republic)
journalist, writer, sportovní publicista

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Málokterá osobnost je tak spjata s prostředím svého života a tvorby, jako je Ota Pavel spjat s Křivoklátskem a řekou Berounkou. Ne náhodou se dnes části Křivoklátska (v okolí obcí Týřovice, Nezabudice a Branov) říká kraj Oty Pavla. Významný český prozaik, novinář a sportovní reportér tu trávil každou volnou chvilku už od dětství.
S bratry a rodiči sem jezdil na prázdniny a později se sem vracel jako nadšený rybář. Jeho otce, charizmatického obchodního cestujícího, a starší bratry nacisté spolu s dalšími Židy záhy po okupaci transportovali do koncentračního tábora. Maminka se s Otou přestěhovala z Prahy do Buštěhradu, malé vesničky na Kladensku, kde spolu prožili téměř celou válku. Na jejím konci už mladý Ota pracoval v kladenských dolech jako dělník. Po válce se celá rodina opět sešla. Na otcův podnět si z Popperových změnili jméno na Pavlovy, aby příliš nebudili pozornost. Ota začal studovat střední obchodní a jazykovou školu, ale v otcových šlépějích se nevydal. Na přímluvu Arnošta Lustiga, českého spisovatele židovského původu, působil jako sportovní redaktor nejprve v Československém rozhlase, později v časopise Stadion a v armádním týdeníku Československý voják. Sportovní tematice věnoval i své první prózy: Dukla mezi mrakodrapy a Plná bedna šampaňského. V roce 1964 na zimní olympiádě v Innsbrucku propukla u Oty Pavla maniodepresivní psychóza, s níž se potýkal až do konce života. Několikrát byl hospitalizován na psychiatrických léčebnách, kde se vždy upínal k vzpomínkám na řeku a rybaření. Volný čas trávil na Berounce. V tomto období vznikla jeho nejlepší díla – autobiografické prózy Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby či Fialový poustevník.
Místa, kde Ota Pavel rád pobýval, dodnes navštěvují jeho starší bratři. Díky nim bylo v roce 2002 otevřeno i Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta. Expozici tvoří předměty darované rodinnými příslušníky spisovatele i dosud žijícími hrdiny jeho knížek. Kromě unikátních fotografií a dokumentů tu můžete spatřit také umělcův psací stroj, jeho rybářské náčiní i oblíbenou hračku z dětství. Zajímavý je ale i sám objekt muzea: právě zde totiž Pavlův otec poprvé předváděl přístroj zvaný lux, jehož originál se stal součástí expozice. Muzeum se navíc nachází jen pár kroků od domku, v němž Popperovi bydleli za protektorátu.
Zavzpomínat můžete i v hospodě U Rozvědčíka na levém břehu řeky Berounky, kde strávil Ota Pavel jako malý dva roky prázdnin. V místní pamětní síni najdete krom jiných exponátů také mapku, na níž jsou zaznamenána všechna místa, o kterých se umělec ve svých dílech zmiňuje. Například dlouhá léta jezdila celá rodina do nedaleké chalupy převozníka Proška v Luhu pod Branovem a na sklonku života pobýval Ota Pavel v Kouřimeckém přívozu. Také zde rybařil, ale navíc tu i sbíral materiál k další knížce nazvané Fialový poustevník.
Nejznámější díla Oty Pavla byla úspěšně zfilmována. Snímky Smrt krásných srnců a Zlatí úhoři se natáčely v autentickém prostředí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
zdroj - www.centralbohemia.cz

notes:
Skutečné jméno
Popper, Otto, 1930-1973
Odkaz. forma
Paveru, Ota, 1930-1973