Zdeněk Rotrekl

* 1. 10. 1920, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 9. 6. 2013, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Editor, Poet, Novelist, Publicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01102796

notes:
účastník III. odboje
V roce 1949 byl zatčen a se skupinou vysokoškolských funkcionářů odsouzen k trestu smrti,který mu byl změněn na doživotní žalář (Bory,Leopoldov,Bytíz). Teprve po 13-ti letech byl propuštěn.
S nástupem normalizace ho znovu postihl osud zakázaného autora.
Publikovat začal v katolických časopisech Jitro,Řád,Úsvit a Akord.
Publikoval v samizdatových a exilových edicích,sbornících a časopisech
jiná forma jména: Zdenek Rotrekăl,

Zdeněk Rotrekl

„Nelituji ničeho“, říká o svém osudu brněnský katolický básník Zdeněk Rotrekl. Padesát let svého života vedl soukromou válku proti totalitě a tvrdě za to platil.

Zdeněk Rotrekl se narodil v rodině brněnského zahradníka. V roce 1940 maturoval na klasickém gymnáziu (tehdy vydal svou básnickou prvotinu Kyvadlo duše) a krátce nato byl totálně nasazen. Po válce začal studovat filozofii, historii, dějiny umění a sanskrt na Masarykově univerzitě v Brně. Angažoval se ve studentském kulturním i politickém dění. Ve druhé polovině čtyřicátých let má za sebou tři vydané básnické sbírky a chystá čtvrtou, stýká se s Františkem Halasem i Janem Zahradníčkem, publikuje v Akordu, je nejmladším členem Syndikátu československých spisovatelů, členem výboru Moravského kola spisovatelů, mluvčím Sdružení katolických novinářů a publicistů. Na oficiálním fóru spisovatelů na Dobříši ostře vystoupil proti komunistickým snahám o cenzorské zásahy do vydavatelské činnosti. To mu v únoru 1948 vyneslo vyloučení ze všech funkcí i ze studií, o rok později byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti provazem. Rozsudek byl později změněn na doživotí. Zdeněk Rotrekl si odseděl 13 let v nejtvrdších komunistických lágrech (Bory, Leopoldov, Bytíz). I tam psal a dokázal své básně propašovat ven. Roku 1962, vážně nemocný, byl na desetiletou podmínku propuštěn. V nemocnici poznal svou budoucí ženu, zdravotní sestru Marii. Našla se pro něj jediná práce – dělal rozsvěcovače petrolejových lamp ve výkopech. Symbolicky tak roznášel lidem světlo. Po rehabilitaci v roce 1968 byl redaktorem lidoveckého kulturního časopisu Obroda, spoluzakládal sdružení bývalých politických vězňů K 231. Po celou dobu normalizace pracoval v disentu a pomáhal na svět samizdatové literatuře. A stále psal – poezii, eseje, odborné stati. Jeho mimořádnou tvorbu legalizoval až rok 1989, zdaleka však není uzavřena. Zahrnuje sbírky poezie (Kamenný erb, Malachit, Chór v plavbě ryby Ichthys, Hovory s mateřídouškou, Sněhem zaváté vinobraní a mnohé další), román Světlo přichází potmě začal psát v roce 1958 ve vězení, vyšel v roce 2002, svým „zakázaným“ kolegům věnoval soubor literárně-biografických statí Skrytá tvář české literatury nejen krásné. Brněnské nakladatelství Atlantis připravilo v roce 2001 první svazek souborného vydání jeho díla Nezděné město (Spisy 1), za který byl odměněn cenou Jaroslava Seiferta. Další tři díly se připravují.

Již v roce 1964 udělil Exilový PEN klub německy píšících oblastí Zdeňku Rotreklovi čestné členství. Převzít je mohl až o třicet let později. Následovala četná další ocenění: Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1990), Cena Jana Zahradníčka (1992), Řád sv. Cyrila a Metoděje (1993), Čestné občanství města Brna (1994), Řád TGM (1995). Básníkovi vyla udělena cena města Brna pro rok 2002 v oboru literární tvorba. V roce 1999 získal cenu K. H. Borovského za celoživotní dílo novinářské a publicistické.¨

Svého „muklovského“ údělu Zdeněk Rotrekl nelituje. Sdílel jej s tehdejším společenským a intelektuálním výkvětem naší země. Trvalým tématem jeho tvorby je odpovědnost člověka za sebe i za podíl na utváření světa. Sám je svým životem naplnil včetně kréda: „Demokracie je pro mne mravní urozeností“.

zdroj: www.brno.cz

Zdeněk Rotrekl

 

Zdeněk Rotrekl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1940   Gymnázium, Brno (Brno-město)
1945 - 1948   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta

Zdeněk Rotrekl

from - to   institution, city, notes
???? - ????   časopis Obroda, Brno (Brno-město), redaktor

Zdeněk Rotrekl

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Moravské kolo spisovatelů, *, člen
???? - ????   Sdružení katolických spisovatelů a publicistů, *, zástupce
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *, člen a funkcionář
???? - ????   Syndikát novinářů České republiky, *

Zdeněk Rotrekl

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)

Zdeněk Rotrekl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Večerní rozmluvy (S hosty Univezity Palackého 1991 - 1996), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Slovníček současných brněnských spisovatelů, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Zdeněk Rotrekl (Básník se musí nechat protékat vlnami dění), Večerní rozmluvy, 291-297
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)

Zdeněk Rotrekl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Skrytá tvář české literatury, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  2001   Nezděné město, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2001   Světlo přichází potmě, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2003   Podezřelá krajina s anděly, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)

Zdeněk Rotrekl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Skryté poklady. Liturgický rok
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Via dolorosa (Poezie Zdeňka Rotrekla, Václava Renče a Josefa Palivce), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1987   Návštěva v ETC (Třiatřicet povídek), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1990   Benefice (Rozhovor přes oceán), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1991   Obrana svobod, Československý spisovatel, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   O věcech básníka (varia), Řád, 421-423
  1946   Oblaka, Akord, 328
  1946   Pokušení, Akord, 327-328
  1946   Studie Jiřího Hájka. Generace na rozhraní (O knihách), Akord, 390-391
  1946   Žalm, Akord, 325-327
  1987   Récit, Revue K
  1998   Zdeněk Rotrekl (Básník se musí nechat protékat vlnami dění), Večerní rozmluvy, 291-297
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Řád (Revue pro kulturu a život), 8.ročník, 8.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XII..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1987/03   Revue K, 26.číslo, Revue K, Alfortville

Zdeněk Rotrekl

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/06/28 - 2000/08/27   Jaroslav Šerých: Děje a naděje, Míčovna Pražského hradu, Praha

Zdeněk Rotrekl

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2012   Nina Svobodová (Autorka z jiné doby), 215-222
  2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 40-42

Zdeněk Rotrekl

year of award   award name, type, notes
2009   Státní cena za literaturu