Otakar Moravec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech), Občanské sdružení Pro-art, Kladno (Kladno)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj, 55., 7., 1966/09, 3-5