Gheorghe Iacob

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Rumunské výtvarné umění XX. století