Pavel Bém

* 18. 7. 1963, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Politician, Climber, Psychiatrist

 

sex: male

NK AUT: jn20000400334

notes:
MUDr.

Pavel Bém

Poslanec PČR, primátor hlavního města Prahy (ODS). Vystudoval psychiatrii na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Po absolutoriu (1987) pracoval postupně jako lékař Psychiatrické léčebny Kosmonosy, lékař protialkoholního oddělení Psychiatrické kliniky FVL UK v Praze a vedoucí lékař Střediska drogových závislostí v Praze. V 90. letech absolvoval několik zahraničních studijních pobytů a odborných stáží se zaměřením na drogovou problematiku. V období let 1993-1994 byl ředitelem Kontaktního centra pro drogově závislé. V roce 1996 se stal poradcem ministra vnitra v oblasti drogové problematiky. Následně vedl Meziresortní protidrogovou komisi při Úřadu vlády. V roce 1998 vstoupil do ODS za níž byl vzápětí zvolen zastupitelem a starostou MČ Praha 6. Od roku 2002 je primátorem hl.města Prahy. Mezi roky 2004-2009 byl místopředsedou ODS. Figuruje ve statutárních orgánech pražského dopravního podniku, Letiště Praha i několika neziskových organizací. V roce 2007 úspěšně vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny PČR.
zdroj - www.nasipolitici.cz

Pavel Bém

from - to   institution, city, notes
2002 - ????   Hlavní město Praha, Praha, primátor

Pavel Bém

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Pracovna primátora Pavla Béma, Art & Antiques, 72-73

Pavel Bém

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě (Projekt Okresního úřadu v Bruntále), Okresní úřad, Bruntál (Bruntál)
  1999   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  2005   Z prachu a popele (Jiří Sozanský: Koláže, grafiky)
  2007   Jiří Kolář, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Bytový dům s pečovatelskou službou
  2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
  2004   IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (Lino: Technika 20. století v digitálním světě / Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2006   Sculpture Grande Prague 06 (International festival of contemporary large-scale sculptures in centre of Prague), Gallery Art Factory, Praha
  2008   Napříč generacemi / Im Querschnitt (Praha - Norimberk - současné umění z partnerských měst / Prag - Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten), Archiv hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Pět generací stavařů (Život ve třech století)
  2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Všenáprava obrazem / Universal reform by means of the picture (Kniha fotografií na motivy díla J. A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských / A book of photographs on themes from Comenius's General consultation on the reform of human affairs), Martin Dostoupil, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Vážení přátelé výtvarného umění / Dear Friends of the Arts, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, 5

Pavel Bém

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/04/27 - 1998/05/30   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2005/04/04 - 2005/05/01   Jiří Sozanský: Z prachu a popele, Staroměstská radnice, Praha
2006/05/03 - 2006/06/25   Štíty Viléma Heckla, Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka, Praha
2009/10/22 - 2009/11/22   Jiří Sozanský: Sutiny, Obecní dům, Praha

Pavel Bém

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Freud a Kozí plácek (Pocta Sigmundu Freudovi od pražského magistrátu), Roš Chodeš, 13-13
  2015   10 Arény, stadiony, hřiště, náčiní, plakáty (Místa a předmět kultu), Sport je umění / Sport is art, 406-465
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Otevření centra současného umění DOX (José-María Cano: Vítejte v kapitalismu! Matej Krén, Jiří Hůla a Dominik Lang, Michael Bielický a Kamila Richter), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007/07   Maskil, 6.ročník, 10-11.číslo