Františka Kudelová

* 17. 8. 1908, Šumice (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
3. 9. 1997, Kroměříž (Kroměříž), Česká republika (Czech Republic)
painter

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Ve svých dvaceti letech opustila domov, kde pomáhala s výchovou sourozenců a otci v hospodářství a stala se řádovou sestrou v klášteře v Brně. Od roku 1943 až do smrti žila jako pacientka psychiatrické léčebny v Kroměříži. Zde vznikal v rámci její každodenní činnosti v letech 1951–1995 rozsáhlý soubor malířských prací, vytvářených technikami akvarelu, olejové a temperové malby či kresby tužkou. V léčebně měla několik let i vlastní výstavní síň, od 80. let byla představena na několika kolektivních a samostatných výstavách. V jejích výrazně barevných, sugestivně snových krajinách se opakovaně objevují Slunce, Měsíc, stromy, zvířata, ptáci a motivy propojení kosmu a přírody.
AŠ (Anežka Šimková, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Pocházela z chudé rolnické rodiny, v níž vyrůstala spolu s deseti sourozenci. Po ukončení obecné školy pomáhala až do roku 1932 otci v hospodářství. Především citová deziluze rozhodla o jejím odchodu do kláštera v Brně, kde se stala řádovou sestrou. V roce 1942 je poprvé hospitalizována na psychiatrické klinice v Brně, odkud přechází v následujícím roce do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Básně psala již od školních let. Malovat však začala až jako pacientka plicního oddělení nemocnice v Kroměříži v roce 1951. Tvůrčí činnosti se věnovala každodenně a vytvořila do podzimu roku 1995, kdy ztratila zrak, tisíce podivuhodných kreseb, obrazů i malovaných objektů. V léčebně měla dokonce po několik let svou stálou výstavní síň. V jejích zářivých nepředmětných krajinách, malovaných sugestivním rukopisem, se objevují jako konstantní symboly slunce, měsíc, strom, zvířata a ptáci. Obsedantní směřování k absolutnu vzpomínek má u ní kosmický rozměr. Začátkem 80. let 20. století její tvorba překročila hranice léčebny a byla představena na celé řadě samostatných i společných výstav (Kroměříž 1983, Olomouc 1983, Hodonín 1990, Psychopatologie der Kunst: Brücken zur Realität - Švýcarsko 1991, Olomouc 1996). Její dílo vlastní Psychiatrická léčebna v Kroměříži.
Pavel Konečný, Alena Nádvorníková, outsiderartcz.ce, 2014/01/26