Heda Kovályová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Na vlastní kůži, Československý spisovatel, Praha