Dušan Urbaník

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Dušan Urbaník: Můj minimalismus
2009   Dušan Urbaník: Kresba období tkaniček 1988 - 1995
2010   Dušan Urbaník: Krajina jedním tahem
2010   Dušan Urbaník: Jedním tahem (Kresby přírodninou)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Grafix 2005 (Bienále drobné grafiky GRAFIX - Břeclav 2005)
2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2010   Podstatné je všude nadosah..., Dušan Urbaník: Jedním tahem, , , 2010, -
2011   Partitury, parafráze, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 4-4
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
Inventory of Works
published, title (subtitle)
2004   Dušan Urbaník: Soupis exlibris 1979-2003