Milada Pospíšilová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Svolinský Karel