Samuel Dashiell Hammett

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Nápady čtenáře detektivek, Československý spisovatel, Praha