Ruda Havránková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1950   Severní zář, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1950   Vyprávění o dvou kolchozech, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1961   Zázračná ikona, Československý spisovatel, Praha
1963   Krátké spojení, Nakladatelství politické literatury, Praha
1971   Hráč (ze zápisků mladého muže), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1972   Sůl života (Výbor z ruského a sovětského humoru a satiry), Nakladatelství Svoboda, a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
1961   Deset ruských novel XX. století, Československý spisovatel, Praha