Vítězslav Veselý

* 29. 12. 1877, Molitorov, Kouřim (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
7. 6. 1964, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
chemist

 

word:
Po absolvování vyšší reálky v Praze studoval chemické inženýrství na Vysoké škole technické v Curychu, v roce 1901 získal v Ženevě doktorát. V letech 1902-1905 učil na České vysokém učení technickém v Praze, 1905-1907 byl technickým správcem Akciové svíčkárny a voskárny Monopol v Mladé Boleslavi, 1907-1908 působil ve sklárnách Kavalier v Sázavě, 1909-1910 byl technickým ředitel skláren v Sutsienu v Číně. V roce 1930 vydal vzpomínkovou knihu O mé cestě do Číny. V letech 1913-1919 byl asistentem na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1919 do 1948 působil na České vysoké škole technické v Brně (od roku 1920 mimořádný, od 1921 řádný profesor organické chemie, 1921-1922, 1932-1933 a 1938-1939 děkan odboru chemického inženýrství, 1930-1931 a 1945 1945 rektor). Podnítil vznik mezinárodní komise pro studium tuků. Člen Královské české společnosti nauk, předseda komise Československé akademie věd pro makromolekulární látky, 1952 jmenován akademikem, v roce 1957 obdržel Řád práce.
jih

notes:
profesor organické chemie, práce z oboru. Autor vzpomínek O mé cestě do Číny, kde 2 roky pracoval