Robin Brichta

* 5. 6. 1966, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo2003204298

Robin Brichta

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Čingischán, BB art, s.r.o., Praha
  2000   Édouard Manet (Rebel ve fraku), BB art, s.r.o., Praha
  2000   Něco se stalo, BB art, s.r.o., Praha
  2000   Třiadvacet hodin na záchranu Paříže, BB art, s.r.o., Praha
  2001   Horko, BB art, s.r.o., Praha
  2001   Velký věk chce mít též velké mordy (Život a dílo Karla Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Česká literatura mezi Němci a Slovany, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Vzpomínky reakcionáře a kverulanta, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Dějiny bestiality (Okamžik svobody), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Gaudí, BB art, s.r.o., Praha
  2003   Nevšední setkání, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Poslední muž na Měsíci, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Přerušený rozhovor (Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Takzvané zlo, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Čech částečným Číňanem, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Já, Rembrandt, BB art, s.r.o., Praha
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Mistr Týnské kalvárie (Český sochař doby husitské), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Moderní architektura (Kritické dějiny), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Nedaleko nekonečna, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Příběhy pražských zahrad, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Dějiny Židů na Slovensku, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Formalistická škola a dnešní literární věda ruská (Brno 1933), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Odkaz Josefa Hlávky (Historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Devět bran k tajemství hory Kóra, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Domovní znamení staré Prahy, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Výzva perspektivy (Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2009   Dějiny filmu (1895-2005), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Na cestách s Franzem Kafkou (Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Vyrovnaný účet, Euromedia Group, Praha
  2011   Hazard, Euromedia Group, Praha
  2011   Křížová palba, Euromedia Group, Praha
  2014   Odmítnutí poslušnosti, Euromedia Group, Praha
  2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2015   Útisk - charita - vyloučení (Sociální 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Velká encyklopedie vesmíru, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Slovník biblické teologie, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Jak zacházet s náboženskými výrazy (Pravopis, výslovnost, tvary, význam), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Cesty s Karlem Hynkem Máchou, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Základy psychologie, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Robin Brichta

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/06/14 - 2018/07/07   Michal Pospíšil: Nejasná rozhraní, Galerie Novoměstská radnice, Praha