Vojtěch Jasný

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Členové přípravného výboru Sjezdu socialistické kultury, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 2-