Vojtěch Jasný

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Filmová fakulta, ),