Anish Kapoor

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1998   Socha pro specifický prostor: Chicago, Tachikawa a jiné příklady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 23, 1998/11/19, 8-
2011   Staré i nové koncepty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 18, 2011/09/08, 9-9