Martin Tröster

architektura

 

sex: male

notes:
provedl instalaci a architektonické řešení výstavy Užitá grafika 93 v pražském Karolinu 1993